Informacje bieżące PDF Drukuj Email
27.03.2016

Składamy Państwu serdeczne życzenia radości płynącej ze Świąt Wielkanocnych! Niech przesłanie tych Świąt stanie się bodźcem i źródłem siły dla podejmowania nowych wyzwań.

Zespół Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości

 

Wielkanoc 2016

 

02.01.2016

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. ulega zmianie wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych przez Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości. Ma to związek z kolejną zmianą wartości bazowej stopy referencyjnej dla Polski.

08.06.2015

Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości informuje pożyczkobiorców oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie naszego województwa o seminariach informacyjnych organizowanych w ramach programu "Akademia Przedsiębiorczości".

Organizatorem bezpłatnych seminariów pt. "Dostępne źródła finansowania przedsiębiorstw" jest Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji.

01.06.2015

 

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2015 r. ulega obniżeniu oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości. Ma to związek z kolejnym obniżeniem wartości bazowej stopy referencyjnej dla Polski.


11.02.2015

Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z informacją Ministerstwa Gospodarki na temat funduszy pożyczkowych udzielających wsparcia przedsiębiorcom.

10.02.2015

 

Trwają regionalne spotkania na temat działania Programu Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, które wspierać będzie powstawanie i rozwój startupów w makroregionie. Spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, władz regionalnych i lokalnych, ośrodków innowacji oraz uczelni odbyły się już w Białymstoku i Olsztynie.


03.02.2015

 

Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości informuje, że 30 stycznia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała „Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Celem dokumentu jest w szczególności zapewnienie jednolitych warunków przygotowania i przyjmowania SZOOP oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-2020.


02.01.2015

 

Od dnia 01 stycznia 2015 roku obniżona została wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski do 2,16%.ARCHIWUM INFORMACJI >>>

Seminarium odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2011r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Alei Niepodległości 3, piętro I.
Głównym celem seminarium jest zapoznanie przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu z terenu miasta i powiatu monieckiego z dostępnymi na naszym rynku formami pomocy finansowej dla sektora MŚP oraz warunkami ubiegania się o nią.